Daftar Lirik Lagu Grzegorz Turnau

Daftar Lirik Lagu Grzegorz Turnau
# Artis Lagu
1 Grzegorz Turnau

Atlantyda

2 Grzegorz Turnau

Bracka

3 Grzegorz Turnau

By³em W Nowym Jorku

4 Grzegorz Turnau

By³o Kiedyœ Miêdzy Nami

5 Grzegorz Turnau

Cia³a

6 Grzegorz Turnau

Cichosza

7 Grzegorz Turnau

Deus Ex Machina

8 Grzegorz Turnau

Dot¹d Doszliœmy

9 Grzegorz Turnau

Gdy Kwitnie ¿onkil

10 Grzegorz Turnau

Gdy Wszystko Siê Zdarzy

11 Grzegorz Turnau

Hola, WpuϾ Nas

12 Grzegorz Turnau

Hymn Wieczorów Miejskich

13 Grzegorz Turnau

Jak Linoskoczek

14 Grzegorz Turnau

Jakieœ Inne S³owa

15 Grzegorz Turnau

Jestem Synem Mego Ojca

16 Grzegorz Turnau

Kawa³ek Cienia

17 Grzegorz Turnau

Krótka Bajka

18 Grzegorz Turnau

Kto Wie, Czyli Piosenka O Chêci

19 Grzegorz Turnau

Leniwa G³owa

20 Grzegorz Turnau

Marta

21 Grzegorz Turnau

Miêdzy Cisz¹ A Cisz¹

22 Grzegorz Turnau

Murarz

23 Grzegorz Turnau

Na M³odoœæ

24 Grzegorz Turnau

Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic

25 Grzegorz Turnau

Natê¿enie œwiadomoœci

26 Grzegorz Turnau

Nie Baw Siê Wiêcej Kul¹ Ziemsk¹

27 Grzegorz Turnau

Niebo I Ziemia

28 Grzegorz Turnau

O Mój Aniele

29 Grzegorz Turnau

Ostatnie S³owa

30 Grzegorz Turnau

Pamiêæ

31 Grzegorz Turnau

P³acz Po Izoldzie

32 Grzegorz Turnau

Póki Czas

33 Grzegorz Turnau

Pianista I Ja

34 Grzegorz Turnau

Piosenka Dla Ptaka

35 Grzegorz Turnau

Pompa

36 Grzegorz Turnau

Przez Kresy

37 Grzegorz Turnau

Rozmowa Z Kobiet¹ Bez Twarzy

38 Grzegorz Turnau

S³owicza

39 Grzegorz Turnau

S¹ Pewne Sprawy

40 Grzegorz Turnau

Sowa

41 Grzegorz Turnau

Szli Têdy Ludzie

42 Grzegorz Turnau

Tak - Nie Mów Tak

43 Grzegorz Turnau

Tak Samo

44 Grzegorz Turnau

Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kocha³a

45 Grzegorz Turnau

Tango Nadziei

46 Grzegorz Turnau

To Tu, To Tam

47 Grzegorz Turnau

Tr¹bki

48 Grzegorz Turnau

Tutaj Jestem

49 Grzegorz Turnau

Ultima Thule

50 Grzegorz Turnau

Uno Momento Mortis