Chitose Bashi

ZIANA ZAIN

Teki niyu kawu gaku seyi tachito
Nayum domo sure chi gawu nagara
Ana tato aruwitha mejiro no ma jiwa
Im ma mo a no him no tata zumoyi

Yubi yokara meit sumoto cigawu
Mou sugu sutarina wa ka re gakuruto
Mone ka gu ru ete kata...

Insha tu ku ru maga na nange hasyil
So re u me o rosu hasyil no uwe

Chitose bashi kara
Oto shite shi ro i ha ka ciga
hira-hira kase nimma ate
Hom de it ta nowa
Anna taga soto sayonara
Su bu ya it ta tokite shi kanga

I yeno o mo i i da sema kuthe
To o kude kate dora rumnu kange
Omo wasthu koboshita nami ta wopuyite
Nguriniwara ata kazeno no kode

Kokore nosubete nuyaw shito koyiyo
It simo mete it te hasyi ma no wa

Chitose Bashi dasthu
Ana tana awa yiyo mou ye gani
Kowu shite ayi niki tewa
Hitori tata sune...

Ana tato ku we ta shiye shungo
Takeshi mete me u tojji masthu