Starkad

Einherjer

I Hordaland ska hærmenn fella blot

Mannablot te Herjans hær

Nidingverk e

Starkads botGrimme gamle halvtrolls bane-brodd

Harde hirdmanns lodd

Starkads ætt e

Starkads loddSterk i spydver, hard mot skarpe odd

Bane blir ei banesår

Strid med Hake, Hake stri og rå med

Vebjorg hakehoggar i sin hirdRik på sår

Odins rause gunst gamle bytting får

Slikk om sår

Odins sterke kunst sterke stridsmann fårHøg ska akta, andre menn ska hata

Tredje nidingverk ska så

I strid ska vokta, fyrsten blod ska lata

Odins stridsverk ska råHogga i halsen

Ser inn i livet

Kløyva i brystet

Innvollar henge

Banemann Hader

Hogge av hausen

Tors gamle ondskap

Bite i graset