Hammar Haus

Einherjer

Djupe skogen, Loke-skrall

Jotun frista hammar-skrall

Mjøllne brest hugens hallar

Fjell og dalar drottens drønne-kall

I Utgard; Ake-Tor

Følget råka Jotun jord

Niding pest i Lokes hallar

Gny hirden, Tor i kallar med nidHammar Haus - Hammar-Ty

Rimkolde Rungne ramma

Ramme raus - Hammar-Ty

Rimkolde Rungne rammaUtgard-Lokes falske leik

Ei ussel, ei veik - åsa-TorHuge ga Tjalve strid

Strauk han grunnen lett som vinden

Ingen grid i utgards hallar

Traust Tjalve beintrøtt tok sitt mot

Loke ei hell vil ha

Loge brenner lukt som ilden

Ingen list i åsa-kallar

Balders bane taus mot Muspells veHavets larm i det mektige mjødhorn

Stort om stavnen

Mein i den mektige

æges arge velde

Hatefullt står imot havets harme

Om alle land

Ligger Jormundgand

Med eiter om juvande kjeftenElle - Arge eldes velde

For alders føtter alle faller

Ei håp om grid

Synkverv - Utgard-Lokes list

Lorrides leik

Loke bleik i Utgards hallar