Berserkergang

Einherjer

Hørr de rir et rykte sørfra

Herskjold og herda oddar herje

Kampkloke, hissige kjølskodde hestar

Spydver i vente

Med dragar i stavnenMalmsterke udyr vente

Gape i sinne med jernkjeft i sky

Bjørn og ulv stille sultne

Sultne på sårleik, berserkergangHørr de rir et rykte vett eg

Hermenn med malmspyd rød rundt kjeften

Jernklinger skjelve med blåblanke eggar

Glohondar ete det asketåkå tokDet mørkna mot økstid for Ryger

I spydting; la jernvåpens larm ramma hardt

Eg vett det svartna for mången

I jernleiks kvasse berserkergangMed vind i dragens seil

Blei bølger brutt fra vest

Jernklinga skrog

Strøik fram i fjorden

Fra åpne sår fekk blod

Fritt leide te sjø

Og kvast der vest for land

Fløit menn så var kåra te dødenHørr de rir et rykte sørfra

Kampgny, hissige framlynte fyrstar

Jernklinga skjoldborg i fritt leide fare

For ære og land i Odins navn