Svart Djup

Finntroll

I vinden viskar dödens stämma

Onda stjärnor på himmelen stirra

Bland furor eka ett isande skrik

Urskogens klor i nattlig sky

Ur rymdens svarta djup

Ur rymdens svarta djupFem fot svart stål han i sina nävar klämmer

En svart skugga från jordens djupaste hål

Långa öron och knivskarpa horn

Under brynen glöda två illröda kol…Nu lyfts värdet mot himmelens rand

Syndastålet nu frysa luft till is

Nu livlösa förbli var man, var kvinna

Domen falla och tystnad härska

O, rymdens svarta djup

O, rymdens svarta djup