Jaktens Tid

Finntroll

Bygden står stilla, en stjärklar natt ...

En eld fjärran skådas, ty de närmar sig ...

Fram rider trollens kung

med vargbroder ut på jakt

Allt levade flyr, fä och frände

blodet skall dranka denna ensliga traktUtav mörket i sin evika sal,

han ger sig ut, en törst att släcka

Gär skyndas de fram på krokiga ben,

Flera liv att tas, hundra ben att knäcka

Trollherrens sällskap river sig fram,

genom dyster skog och fruset fjäll

De dräper vad de ser och finner allt gömt,

huvudens snart pryder deras heliga häll

Så står trackten dyster och mörk, solen stiger inget liv att skåda Underjorden firas en lyckad jakt, sedan igen sekler tystnad råda ...

(ve dig människa du inkärktar här, snart trollen dig till hällen bär ...)