Eliytres

Finntroll

Brännmärkt av hatens eld.

Vrede och Hat.

Det Ijuva livet.

Finns på denna jord ej mera.Urkraft och svarta makten.

Trollherrens hand.

Kallar jag vid min sida.

Att sluta pestlivet för allt.Så sjunga nu med kalla vindar.

Höja dig som mörka skuggor.

Tåra upp dom gamla hindor.

Eliytres vaknar igen...Låt det regna blod och eld.

Låt mig se den dag.

Då ska jag gråta av glädje.

När hela världen undan går....världen undan går!Eliytres!

Fader!

Ge mig makt!

Eliytres!

Rivfader!

Ge mig död!Allt jämt rinnen tårar.

Tårar av smärta, rädsla.

I sorg fär beslut som ej fattats.