Marknadsvisan

Finntroll

Det var en vacker sommardag.

När man bedrev marknad.

Aamund och Kettil bestämde sig

för att gå och kolla ny kåpor.När de gick förbi skogen stor

hemska oljud hördes från busksnår.

Trollen var också på väg dit -

prästernä fick sig igen och fåglar sjöng.