Aldhissla

Finntroll

Månen skiner över nordens land, skogen står i sin mörka prakt

Aldhissla vandrar över fjäll och slätt

Evigt han vakar, betraktar, denna tysta och nattliga trakt

Han sitter i sin grotta, bevakar sin gyllene skatt

Sitt hem fyllt av mörker och is

Detta underjordiska land, riket av evig nattMästaren Aldhissla, Trollet som allting hör

Mästaren Aldhissla, Ondska som aldrig dörIngen man här satt sin fot, inga människobarn födas här

Tomhet och tystnad härska

Inget spår, inget tecken av honom som korset bär

Aldhissla stänga eg ögon, han aldrig sova

Ingen komma hit med lögner i mun

Vacker och mäktig, fet är nordens natt utan jehovaMästaren Aldhissla, Trollet som allting hör

Mästaren Aldhissla, Ondska som aldrig dörEnsameheten, tecken av kraft

Att allt se, tekcen av kraft

Evigt liv, tecken av kraft ...