Thala'al Badru

Rhoma Irama

Asshalatu wassalamu 'alaik, ya Rasulallah
(Ya rasulallah)
Asshalatu wassalamu 'alaik, ya Habiballah
(Ya habiballah)

Thala'al badru 'alaina
Min tsaniyyatil wada'
Wajabassyukru 'alaina
Ma da'a lillahi da'

(Thala'al badru 'alaina
Min tsaniyyatil wada'
Wajabassyukru 'alaina
Ma da'a lillahi da')

Thala'al badru 'alaina
Min tsaniyyatil wada'
Wajabassyukru 'alaina
Ma da'a lillahi da'
Ayyuhal mab'utsu fina
Ji'ta bil amril mutha'

Daftar lirik lagu Rhoma Irama

Ani