Haji

Rhoma Irama

A'udzubillahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim

Alhajju asyhurun ma'lumat
Faman faradla fihinnal hajja
Fala rafatsa wala fusuqa wala jidala fil hajj
Wama taf'alu min khairin ya'lamhullah
Watazawwadu, fainna khairiz zadit taqwa
Wattaquni ya ulil albab

Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan
barangsiapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji
Maka janganlah berkata-kata kotor
Dan jangan berbuat keji
Serta jangan bertengkar
Perbuatan baik apa pun yang kamu lakukan
Niscaya Allah mengetahuinya
Dan berbekallah
Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa
Bertaqwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal

Labbaikallahumma labbaik (labbaikallahumma labbaik)
Labbaika la syarika laka labbaik (labbaika la syarika laka labbaik)
Innal hamda (innal hamda) wanni'mata (wanni'mata)
Laka wal mulk (laka wal mulk) la syarika lak (la syarika lak)

(Kami datang, kami datang)
Memenuhi panggilanmu, Yallah
(Kami datang, kami datang)
Demi mencari ridla-Mu, Yallah

Berhaji melebur dosa
Dan menempa iman dan taqwa
Berjuang fi sabilillah
Para haji benteng agama

(Kami datang, kami datang)
Memenuhi panggilanmu, Ya'llah
(Kami datang, kami datang)
Demi mencari ridla-Mu, Ya'llah

(Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji
Haji, haji, haji, mari kita laksanakan ibadah haji)

Berbagai macam bangsa di dunia
Bersatu membaur di depan ka'bah
Berbagai macam bahasa menggema
Mohon ampunan seraya berdoa

Haji menyatukan dunia
Haji menyambung ukhuwah

(Labbaikallahumma labbaik
Labbaika la syarika laka labbaik
Innal hamda wanni'mata
Laka wal mulk la syarika lak)

Daftar lirik lagu Rhoma Irama

Ani