Rani

MANSYUR S

Ranie Ranie
Kau Injak - injak
Cintaku Ranie 2X

Ranie Ranie
Kau hina - hina
Diriku Ranie
Ranie Ranie

Hari ini hamba
Mungkin besok jadi raja
Miskinnya hidupku
Namun hati bahagia

Kau anggap diriku
Bagai sampah tak berguna
Kecantikan wajahmu
Kau jadikan racunmu

Aduh, Aduh, Aduh, Aduh,
Kau kejam
Tapi mengasyikkan