Twieje Wurd

Rowwen Heze

't Durp is stil, 't liekt verloate

't Rimpelt in 't oavendlicht

Hugstes 'n paar minse proate

Deure dreie langzaam dicht't Durp is muuj, 't is verslaage

't Durp dat verloor vandaag

Verloor mier dan 't kos verdraage

't Waas teveul wat 't zaagHeej stong midde in 't leave

Alles wat 'ie zei en doch

Doar ging genne weg an neave

Heej haj an twieje wurd genog't Durp woar 'ie waas geboare

Dat bouwde 'ie met elke stien

Dat durp het vandaag verloare

't Durp is vandaag allienVur iederien din os is veurgegoan

Vur iederien din alles het gegeave

Enne gojje mins blieft altied leave'n Leave lang de moeiste kleure

Gerimpeld in 't oavendlicht

Dat bield dat kos vur iewig deure

De zon, de wind in zien gezicht't Durp mot opnij beginne

't Wil allien mar troest en tied

't Durp blieft vurleupig binne

't Durp is zichzelf kwiets um te onthalde of vergeate

Gen gezeik, gen probleem

Of ik wat mier of minder neem

Of wat zuj ik vandaag nog motte eate

Ik heb alles bij de hand

Mien eige zon, mien eige land

Miene boem, mien wolke en mien sterre

De joare dat ik onder bin

How ik meejzelf wal dor 't leave hin