Proate

Rowwen Heze

Is 't woar wat ik zij

Ooh die oege kieke nar meej

Ooh 't is ni woar ik mot goan proateIk gaj dor de grond

De werlt dreid onder mien kont

Ooh alsteblif lat meej ni proate't Kalde zwiet stiet in mien hand

Druuge tong druuge tand

Ik wil alles doon mar echt ik kan ni proateNou en op schoel

Razelvot roeje koel

Ooh voer meej mar af ik wil ni proate'n Spot veul licht

Boem en miene mond zit dicht

Ooh leg meej mar weg ik kan ni proateIk drei door de aarde scheurt

Daalijk koom ik an de beurt

Kiekt iederien meej aan en kan ik neet mier proateIs 't woar wat ik zij

Ooh die hand wiest die nar meej

Ooh 't is ni woar ik mot goan proate't Zwiet brukt oet

Mien hart wuurd drie kier zo groet

Ooh alsteblif lat meej ni proateIk drei door de aarde scheurt

Daalijk koom ik an de beurt

Stoj veur de klas en kan ik neet mier proate

Ik val um gaj dor de grond

De aarde dreid onder mien kont

Ik wil alles doon mar echt ik kan ni proate