Tanya Ibu Dan Ayah

RAIHAN

Tanyalah... Pada ayah ibu...
Bila kau tidak tahu...

Tanya pada ayah
Mengapakah kita
Mesti mentaati
Allah yang maha Esa

Tanya pada ibu
Mengapa kita mesti menjadi
Seorang anak yang sholeh

Oh adik tanya-tanyalah
Tentu kata ayah kerana Allahlah
Yang menciptakan kita
Dan alam ini

Tentu kata ibu
Hanya anak yang sholeh
Penyejuk hati ayah dan ibu

Taatlah kepada Allah
Amalkan segala hukum perintahNya
Jaga hubungan sesama kita
Berakhlak mulia di mana jua

Taat pada ayah ibu
Jagalah hatinya
Hiburkanlah mereka
Ingatlah susah payahnya
Balas semua jasa mereka

Redha Allah
Redha ayah ibu
Kebahagiaan dunia akhirat