25 Rasul

Alif Satar , The Locos , RAIHAN

Assolatu ′alan nabi
Wassalamu alar rasul
Wal anbiyail mursalin
Kulluhum mukromun

Selawat ke atas nabi
Sejahtera ke atas rasul
Nabi-nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia

Adam Idris Nuh Hud Sholeh
Ibrahim Luth Ismail
Ishak Yaaquv Yusuf Ayub
Syuaib Musa Harun Zulkifli
Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa'
Yunus Zakariya Yahya Isa
Wal akhiru khotimul anbiya′
Muhammad al mustofa

Assolatu 'alan nabi
Wassalamu alar rasul
Wal anbiyail mursalin
Kulluhum mukromun

Selawat ke atas nabi
Sejahtera ke atas rasul
Nabi-nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia

Nawwir qulubana ya Allah
Ka qolbi rasulika ya Allah
Terangkan hati kami ya Allah
Seperti hati rasulmu ya Allah

Adam Idris Nuh Hud Sholeh
Ibrahim Luth Ismail
Ishak Yaaquv Yusuf Ayub
Syuaib Musa Harun Zulkifli
Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa'
Yunus Zakariya Yahya Isa
Wal akhiru khotimul anbiya′
Muhammad al mustofa

Assolatu ′alan nabi
Wassalamu alar rasul
Wal anbiyail mursalin
Kulluhum mukromun

Selawat ke atas nabi
Sejahtera ke atas rasul
Nabi-nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia