Manufaktur Replika Baptis

DEADSQUAD

Ciptakan budak kekhawatiran
Sirkulasi kecemasan berputar
Diam lemah tak berdayaTersumpal dogma penuh kepalsuan

Refleksi keimanan yang semakin instan
Suara ayat sumbang di kumandangkan
Untuk memuja apa yang bias disana
Khotbah di atas mimbar bersana Lucifer
Parade laskar binatang

Manufaktur replika baptis
Paksakan sebuah harga mati
Tangga menuju surga
Sogokkan yang kita terima

Jiwa yang terikat rantai pertanyaan
Melangkah patah dan tertinggal
Terpenjara tanpa terali
Wajah baru perbudakan
Memelihara kemunafikan
Kepalsuan menikam, api neraka yang samar
Bernafaskan kecemasan, nilai sakral semakin terbelakang

Ciptakan harmonisasi paduan suara duka
Nada suram yang bergema
Kebenaran semu yang terpancar dari mata hitam yang tak bersinar

Ciptakan budak kekhawatiran
Sirkulasi kecemasam berputar
Diam lemah tak berdaya
Tersumpal dogma pernuh kepalsuan

Sirkulasi kecemasan
Mata rantai pertanyaan