Penganten

Benyamin Sueb

Bang Mamat ngapé duduk bengong ajé
Malu' dong tu tamu padé ngliatin
Duh Miné ati' abang deg degan
Rasényé badan abang padé dingin
Bang Mamat é kenapé
Tampangnyé jadi pucet
Engga' kenapé-napé
Abang ga' bisa' bilang
Entar dikaté apé pengantén sedih ajé
Sedi bukannyé sedi
Rasé dibakar api

Siape tuh yang melototin ayé
Tetamu kenapé merongos ajé?
Aih Miné abang minta' ampun ajé
Nyang dateng sebenernyé bini gué

(Ngga mau')
(íh kenapé ah sst…)
(Oga oga)
(Ayúh)
(Gú kirain lu masih polos)
(émangnyé gué buku catetan)

Bang Mamat ngapé duduk bengong ajé
Malu' dong tu tamu padé ngliatin
Duh Miné ati' abang deg dekan
Rasényé badan abang padé dingin
Bang Mamat é kenapé
Tampangnyé jadi pucet
Engga' kenapé-napé
Abang ga' bisa' bilang
Entar dikaté apé pengantén sedih ajé
Sedi bukannyé sedi
Rasé dibakar api

Siape tuh yang melototin ayé
Tetamu kenapé merongos ajé?
Duh Miné abang minta' ampun ajé
Nyang dateng sebenernyé bini gué

(Sekarang lú baru ketauan yé?)
(Ssst éh éh éh)
(Dulu lú ngaku' perjaké samé gué)
(Malú' dong banyak tamu tuh)
(Terusin kaga' ni jadi pengantén)
(Terusin dé ah, tanggung)