Tebak tebakan

Benyamin Sueb

Benyamiiiin,
Apéh
Yu' maén tebak-tebakan yu',
Ga' ah, gué lagi nyuci' béha
Héh, nyuci béha', malu' tu didengerin orang
Mang kenapéh? Béha-kan baju dan handuk, heh nak ajé

Ayo Benyamin, nyo' maén tebak-tebakan
Daripadé daripadé lo repot ajé
Kalo bisa' kalo bisa' gué upain
Tinggal sebut tinggal bilang apé maunyé

Coba' tebak coba' tebak binatang apé
Palé di kaki, kupingnyé juga' di kaki
Jangan tebak jangan tebak semau gué
Coba pikir coba pikir binatang apé

Tebakanlú gilé tebakan orang senéwen
Masa' lé binatang palényé adé di kaki

(Ayo coba' tebak, apaan?)
(A binatang apé tú?)
(Poko'nye palanyé adé di kaki mulutnyé adé di kaki tangannyé adé di kaki kakinyé adé di kaki)
(Wah gú ga' tau déh)
(Mo tau?)
(Maú' maú')
(Semut keinjek)
(Waiyéé gué kaga' tau masa' segitu ajé, sekarang gantian tebak heh)

Ayo Ida ayo Ida gantian nebak
Daripadé bengong elú ngelamún ajé
Kalo bisa' kalo bisa' gué upain
Tinggal sebut tinggal bilang tar gú belíín

Coba' tebak coba' tebak binatang apé
Palé di kaki dengkulnyé adé di mulút
Maté di puser pusernyé adé di rambút
Kuping di maté matényé adé di dengkul

Tebakanlo gilé tebakan orang senéwen
Masa' é binatang mulutnyé adé di dengkul

(Ayo lo tebak, botak botak sekarang lú)
(Apaan, dengkul adé di mulut adé di rambut, ga taú' ah)
(Mo tau?)
(Paan?)
(Binatang ancúr-ancúran, haha)
(Binatang ancur-ancuran, apaan tu ah)
(Binatang ketubruk trek)
(ééé curang lú orang gilé juga' bisa' jawabnyé)
(ahaaaaaaai)