Dasimah

Benyamin Sueb

(Pata lembing pata paku)
(Selarat(?) daun delima)
(Biar katé, disruduk kambing abang mati kaku)
(Asal bisa' idup amé nyai Dasimah)

Aduh-aduh boto(?)
Nyai Dasima, kembangnya Pejambon
Idup… idupnya sengsara, dodoy sayang
Jadi nyai nyai Belandé

Nyai kebedol atinyé
Amé Sami'un kusir sado Tané Nyonyé
Samé-samé jatú cinté, dodoy sayang
Ma' Buyung comblangnyé

Hayati bini Sami'un,
Sétan ceki, dendem setengah mati
Minta' tulung bang Uasé, bikin abis
Riwayat Nyai Dasimé, aduuuh

Nyai dipegat bang Uasé
Di jembatan, beléh kulon kampung Kwitang
Dibabat batang lehernyeh, aduuuh sayang
Dasimé tinggal naményéh

Nyai Dasimé ngeglundung,
Glundang glundung, nyemplung ke kali Ciliwung
Sami'un rontok atinyéh, aduuh sayang
Bunuh diri ikut nyemplung

(Dasimah…)
(Biar katé di lautan api…)
(Abang ikut juga' Dasimah….)

Hayati bini Sami'un,
Sétan ceki, dendem setengah mati
Minta' tulung bang Uasé, bikin abis
Riwayat Nyai Dasimé, aduuuh

Nyai dipegat bang Uasé
Di jembatan, belé kulon kampung Kwitang
Dibabat batang lehernye, dodoy sayang
Dasimé tinggal naményéh

Nyai Dasimé ngeglundung,
Glundang glundung, nyemplung ke kali Ciliwung
Sami'un rontok atinyé, dodoy sayang
Bunu diri ikut nyemplung

(Dasimah…)
(Biar katé di dunia kité ngga' ketemu,)
(Di akherat kita bersamé Dasimah…)
(Dasimaaaahhh….)
(Dasimaaaahhh….)
(Dasimaaaahhh….)