Hudas

Bamboo

pag sila'y nagiinumang masaya

bakit sa lupa magulo

pag silay nagtatawanang malakas

tinatawanan lang tayodi kaya isang tropa lang sila?

ang demonyo, san pedro at ang diyos?tinatawanan lang ni hudas

tinatawanan lang ni hudas

ako't ikaw, tayong lahatbalita ko'y may nagaway sa inyo

dahil ba sa penoy at balot?

nagdebate, nagtalo

kung sinong tama't totoo

pinagawayan si jawokung sana ay mamulat ang matang dilat

nagiisa lang naman ang diyostinatawanan lang ni hudas

tinatawanan lang ni hudas

ako't ikaw, tayong lahattinatawanan lang ni hudas

tinatawanan lang ni hudas

tinatagayan lang ni hudas

si satanas

na dating diyos na