Ali

.Feast

Gunung, laut, angkasa (gunung, laut, angkasa)
Aku yang berkuasa (aku yang berkuasa)
Perintahku perkasa (perintahku perkasa)Figur pilihan bangsa (figur pilihan bangsa)

Siapa yang dipercaya? Menyesalkah kita?

Kubenahi Nusanta-
Raja di Khatulisti-
Warta Jayabaya tiba

Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia

Neraka dan kayangan (neraka dan kayangan)
Dalam telapak tangan (dalam telapak tangan)
Semua ia ratakan (semua ia ratakan)
Semua ia dirikan (semua ia dirikan)

Siapa yang ia bela? Menyesalkah kita?

Kubenahi Nusanta-
Raja di Khatulisti-
Warta Jayabaya tiba

Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia (berkuasa)
Tuhan manusia

A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali

(Sebut namanya sejuta kali!) A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali

A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali

A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali
A-A-Ali