Petrunko

TRITICUM

Бре, Петрунко, мори, малай мо
Бре, Петрунко, малай моме
Все йодиме, мори, йобидоВсе йодиме, йобидоме

Нигде йоро, мори, не найдо
Нигдей оро, не найдоме
В ваше село, мори, дор три йо
В ваше село, дор три йора

Първо йоро, мори, Петрунки
Първой оро, Петрункино
Петрунчица, море, йоро во
Петрунчица, йоро води

Йоздол иде, мори, лудо-мла
Йоздол иде, лудо-младо
Не се фана, мори, на среда
Не се фана на средата

Първо йоро, мори, Петрунки
Първой оро, Петрункино
Петрунчица, море, йоро во
Петрунчица, йоро води

Йоздол иде, мори, лудо-мла
Йоздол иде, лудо-младо
Не се фана, мори, на среда
Не се фана на средата

Първо йоро, мори, Петрунки
Първой оро, Петрункино
Петрунчица, море, йоро во
Петрунчица, йоро води

Йоздол иде, мори, лудо-мла
Йоздол иде, лудо-младо
Не се фана, мори, на среда
Не се фана на средата

Бре, Петрунко, мори, малай мо
Бре, Петрунко, малай моме
Все йодиме, мори, йобидо
Все йодиме, йобидоме

Нигде йоро, мори, не найдо
Нигдей оро, не найдоме
В ваше село, мори, дор три йо
В ваше село, дор три йора

Първо йоро, мори, Петрунки
Първой оро, Петрункино
Петрунчица, море, йоро во
Петрунчица, йоро води

Йоздол иде, мори, лудо-мла
Йоздол иде, лудо-младо
Не се фана, мори, на среда
Не се фана на

Първо йоро, мори, Петрунки
Първой оро, Петрункино
Петрунчица, море, йоро во
Петрунчица, йоро води

Йоздол иде, мори, лудо-мла
Йоздол иде, лудо-младо
Не се фана, мори, на среда
Не се фана на средата

Първо йоро, мори, Петрунки
Първой оро, Петрункино
Петрунчица, море, йоро во
Петрунчица, йоро води

Йоздол иде, мори, лудо-мла
Йоздол иде, лудо-младо
Не се фана, мори, на среда
Не се фана на средата

Daftar lirik lagu TRITICUM