Svenska Liljor

Stefan Andersson

Jag är soldaten, den som du förlitar dig på
Den du försåg med gevär och lärde marschera
Allt för din skull, allt för din skullJag är soldaten utan namn, mig kommer ingen minnas
När krutröken lagt sig och solen gått ner
Allt för din skull, jag gör allt för din skull

Här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor
Så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar

Jag är soldaten, den som löd de order som gavs
Då horisonten fylldes av fiendens skepp
Allt för din skull, jag gör allt för din skull
Löjtnant Lilja höll ett tal – han vår oro ville stilla
Och gjuta mod i den själ som var redo att slåss
Jag gör allt för hans skull, jag gör allt för hans skull

Här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor
Så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar

Jag är soldaten, den som såg hur vi mottog ett brev
Från danskarnas flotta och en stolt amiral
Och jag visste så väl vad han ville vårt befäl
Jag är soldaten, den som såg hur ett oöppnat brev
Blev skickat tillbaks samma väg som det kom
Det var ordlösa ord som dansken förstod

Här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor
Så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar

Hundra kanoner gav eld, vart jag såg var det smärta och blod
Våra murar blev grus och vår fana, den brann
Men jag fortsatte slåss, jag fortsatte slåss
Just när allt tycktes slut fick vi hjälp ifrån Hisingens strand
Med en glödande hälsning mot Tordenskiolds skepp
Det var Holstein som sköt och hälsningen löd

Här plockar du inga svenska liljor, här plockar du inga svenska liljor
Så länge jag och min kamrat står upprätt kvar uppå Älvsborgs murar

Jag är soldaten, den som du förlitar dig på
Den du försåg med gevär och lärde marschera