Oh, No

Shivaree

I think I love you
I think I love you
I think I love you
Oh no, oh no, oh no
Oh no, oh oh no

I think I want you
I think I want you
I think I want you
Oh no, oh no, oh oh
No, oh oh no, oh no
Oh no, oh no

I think I'll wreck you
I think I'll wreck you
I think I'll break you in two
Oh no, oh no, oh no
Oh no, oh oh no
Oh no, oh no

I think I'll eat you
I think I'll eat you
I think I'll eat you alive
Oh no, oh no, oh no
Oh no, oh oh no
Oh no, oh no ...