Ngemetuang Rasa Tresna

Lolot

Girang manah beli, ritakaa mirengan
Alus suaran adine, ngetisin keneh beli
Bunga - Bunga ne kembang,
Nyanggra tresnan irage
Kupu - kupu mecande,
Mekeber uber - uberan

Pinaka saksi tresnane puniki
Iriki rage ngadungan janji
Jagi pacang ngemargiang
Tresna, ngantos mati

Intro

Serasa mangulayang, ring ambarane
Ritakala mepadu, peliatan irage
Sepi tanpa pinucap, dewek beline mangkin
Bengong beli nyaksiang, ayu paras adine

Sampunang ragan adine sengsaya
Kapining dewek beline puniki
Wantah ragan adine sanget, tresnain beli

Oh adi jiwatman beli
Wantah ragan adi, mas mirah beline
Oh adi, jejehang beli
Yening ragan adi, mengalahin beli

Melodi

Oh adi jiwatman beli
Wantah ragan adi, mas mirah beline
Oh adi, jejehang beli
Yening ragan adi, mengalahin beli

Oh adi jiwatman beli
Wantah ragan adi, mas mirah beline
Oh adi, jejehang beli
Yening ragan adi, mengalahin beli