KJ 48 - Kemuliaan Bagi Bapa

Lagu Rohani

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin

Daftar lirik lagu Lagu Rohani