Zilverdraden Tussen Het Goud

Kees Pruis

Lieveling, ik word nu oud, hoor


Kijk eens naar mijn grijze haar


Neen, schud daar nou nooit je hoofd voor


Ik zie elke dag een paar


Langzaam aan verdwijnt de levenslach


Langzaam aan komt d'oude dag


Zilv ren draden tussen 't goud


Ja, mijn schat, wij worden oud


Ja, mijn vrouwtje, j'hebt gelijk hoor


't Leven was niet enkel zon


Maar ons harte werd er rijk door


En die rijkdom overwon


En al komt er zilver tussen 't goud


Jij wordt voor mij nimmer oud


'k Zie jou altijd voor mijn geest


Zo je vroeger bent geweest


Altijd zul jij voor mij blijven


't Meisje met het gouden haar


Dat portret zit diep in 't harte


Nee, laat nu die traantjes maar


In verdriet smolt beider hart ineen


Schoner denkbeeld is er geen


Ziel is eeuwig al wordt 't lichaam oud


Al komt zilver tussen 't goud