Slebor

Gebby Parera

Banyak orang, orang bilang kamu memang keterlaluan
Suka ganti-ganti pasangan
Aku cuma mengingatkan apa sih enaknya jajan
Idih nanti penyakitan
Banyak orang, orang bilang kamu memang keterlaluan
Suka ganti-ganti pasangan

Slebor kamu memang slebor
Slebor gak punya perhatian
Slebor kamu memang slebor
Slebor sering lupa daratan

Dari hati yang paling dalam
Aku cuma kasih teguran
Tolong pikirin siang malam
Jangan sampai gak punya masa depan

Banyak orang, orang bilang kamu memang keterlaluan
Suka ganti-ganti pasangan
Aku cuma mengingatkan apa sih enaknya jajan
Idih nanti penyakitan
Banyak orang, orang bilang kamu memang keterlaluan
Suka ganti-ganti pasangan

Slebor kamu memang slebor
Slebor gak punya perhatian
Slebor kamu memang slebor
Slebor sering lupa daratan

Dari hati yang paling dalam
Aku cuma kasih teguran
Tolong pikirin siang malam
Jangan sampai gak punya masa depan