Play

E

Hajde reci mi
Koliko godina nama je potrebno
Da neke stvari prođu
Hajde reci mi
Koliko godina od danas još imamo
Za ono što nas čeka

Hajde reci mi
Kako je moguće da nisam primetila
Da odlaziš od mene

Hajde reci mi
Kako ne vidiš da divan je ovaj dan
Nažalost, ne za nas

Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?

Hajde reci mi
Koliko godina nama je potrebno
Da neke stvari prođu

Hajde reci mi
Koliko godina od danas još imamo
Za ono što nas čeka

Hajde reci mi
Kako je moguće da nisam primetila
Da odlaziš od mene

Hajde reci mi
Kako ne vidiš da divan je ovaj dan
Nažalost, ne za nas

Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?

(Divan dan je)

Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?
Kako ne vidiš da divan dan je?

Kako ne vidiš da divan dan je?
(Nažalost, ne za nas)
Kako ne vidiš da divan dan je?
(Nažalost, ne za nas)
Kako ne vidiš da divan dan je?
(Nažalost, ne za nas)
Kako ne vidiš da divan dan je?
(Nažalost, ne za nas)