Murah Meriah

Camelia Malik

Jangan bingung bingung
jangan jadi linglung dalam hidup ini
Hadapi hai kawan segala galanya
dengan hati tabah

Hidupmu sekali mati sudah pasti
belum tentu bahagia
Yang penting sekarang
kita berusaha sambil berdoa

Dengarlah hai kawan
dengar saranku
jangan pusing pusing kerena gengsi
Mari kita tempuh
hidup sederhana

Yang murah meriah
yang sederhana
Yang murah meriah
bikin bahagia
Yang murah meriah
akrab suasana