Gun Gelir

Aksu Sezen

'GuN GELiR'

Uzaklardan bir ses zaman zaman


FIsIldar sanki adImI usul usul


Ve eger yagmur yagIyorsa o aksam


Her bir damla celik misali agIrlasIr


KulaklarIm cInlamIyor ne zamandIr


Beni hasretle anan biri yok artIk herhal


Bir garip bencil duygu ki ruhumu sarar


ictigim ickinin buruk lezzeti acIlasIr


Gun gelir serseri ruhum elbet


AcInIn lezzetine de alIsIr mI alIsIr


Alt tarafI insanIm iste herkes gibi


AklIm arasIrada olsa karIsIr