Dendam

Agung Hercules

Apabila ada orang menghinamu
Jangan engkau balas pula menghinanya
Karena itu tiada berguna
Cuma akan membawa bencana

Juga pada orang yang menyakitimu
Jangan engkau balas 'tuk menyakitinya
Serahkan saja kepada Dia
Yang Mahabesar Lagi Perkasa

Murka Tuhan lebih besar
Daripada murkamu
Juga pembalasan Tuhan
Pasti akan lebih pedih
Dari itu lenyapkan dendam
Jangan engkau turuti syetan