Mak Inem Tukang Latah

Adi Bing Slamet

Mak Inem orangnya tua
Mak Inem suka latah
Kalau kaget tidak sengaja
Maka lantas ia berkata

Eh copot eh copot copot
Apa Mak yang copot copot ?
Giginya, gigi Mak copot
Pantes Mak pipinya kempot

Mak Inem lucu sekali
Latahnya setiap hari
Tiada sore maupun pagi
Kalau latah ia begini

Eh copot, giginya copot
Eh copot, hidungnya copot
Eh copot, kupingnya copot
Akhirnya mukanya petot