Lima Perkara

Aas Rolani

Limang perkara sing perlu dijaga
Pedoman urip ning alam dunya
Aja sampe kita besuke cilaka
Kaniaya ning alam baka
Sedurung sakit jaga mumpung sehat
Yen lagi sugih jaga sedurung mlarat

Jaga sempat sedurunge kejepit
Mumpung lagi rosa jaga sedurung tua

Limang perkara sing perlu dijaga
Pedoman urip ning alam dunya
Aja sampe kita besuke cilaka
Kaniaya ning alam baka

Tamba ati iku limang wernane
Maca Qur'an kudu weru ning maknane
Kapindone sholat wengi lakonana
Kaping telu wong kang soleh gembulana

Kapingpate wetenge kudu kang luwe
Kaping lima dzikir wengi ingkang suwe
Sapa wonge lamun bisa ngelakoni
Insya allahu ta'ala nyumbadani

Limang perkara sing perlu dijaga
Pedoman urip ning alam dunya
Aja sampe kita besuke cilaka
Kaniaya ning alam baka

Kaniaya ning alam baka
Kaniaya ning alam baka