30

A.L.A

البارح 20 و ليوم 30 و ربي يكبرنا في طاعتو
سارح في 2 كالدنيا والدين نخمم في ستاج إلي مبعدو
البارح 20 و ليوم 30 و ربي يكبرنا في طاعتوالناس الماشين والناس الجايين وشاراوت لخواتي لي قعدو
بلعتو فقت بروحي كبرت بلعتو
سمعتو تاخو مني كان لي سمعتو
بلعتو فقت بروحي كبرت بلعتو
طلعتو دروجي طلعتو طريقي صنعتو
وانا ملي طفل صغير
كاسكات والخلعة والشورط دجين
فوسط سوق الملاسين
ركايب تزلعت و عرق على جبين
الوقت ماشي بيا لفين
فيبالهم نلعب و قالو مسكين
وانا في راسي بيڨ دريمس
وانا في راسي بيڨ دريمس
مشات لي مشات اما جاو 50
أي لوف لي فات اما توا نسيت
دونت فيل بات فما بو خمسين
فما ديون خالصين انا في البيسين
وورك سوو هارد انا كالماشين
مانخاف كان ڨادا حكون مالشين
بزنس مان والقلوب مڨلصين
انا بزنس مان والقلوب مڨلصين
ماما دونت ووري راو ولدك لاباس
نكمي فالزطلة شنطيح الستراس
طيشت صحن و ما خليت الكاس
لازمني شيخة بش نفهم الناس
لازمنا بيام بش تفهمني الناس
لازمنا قدام بش تفهمني الناس
لازمني نزاني شالنحي الهلواس
ولازمني نعاني شنخرج إحساس
موش إيزي
لي مشا موش بش يرجع إيزي و بيزي
قلب ولا بارد بارشا فريزي
مالقيت كان لخوات في كريزي
ستراس طاب وقتو و زاد تكريزي
كابر في الحومة نترابي كي تجيزي
باقي نفيزي مزلت نتيزي
البارح 20 و ليوم 30 و ربي يكبرنا في طاعتو
سارح في 2 كالدنيا والدين نخمم في ستاج إلي مبعدو
البارح 20 و ليوم 30 و ربي يكبرنا في طاعتو
الناس الماشين والناس الجايين و شاراوت لخواتي لي قعدو
بلعتو فقت بروحي كبرت بلعتو
سمعتو تاخو مني كان لي سمعتو
بلعتو فقت بروحي كبرت بلعتو
طلعتو دروجي طلعتو طريقي صنعتو