Daftar Lirik Lagu CHARLIE PUTH

Daftar Lirik Lagu CHARLIE PUTH
# Artis Lagu
1 CHARLIE PUTH

After All

2 CHARLIE PUTH

As You Are feat. Shy Carter

3 CHARLIE PUTH

Attention

4 CHARLIE PUTH

Attention dan Terjemahan

5 CHARLIE PUTH

Beautiful Corruption

6 CHARLIE PUTH

Beautiful Corruption (Terjemahan)

7 CHARLIE PUTH

Change (Feat. James Taylor) (Terjemahan)

8 CHARLIE PUTH

Changes (feat. James Taylor)

9 CHARLIE PUTH

Cheating On You

10 CHARLIE PUTH

Cheating On You dan Terjemahan

11 CHARLIE PUTH

Dangerously

12 CHARLIE PUTH

Dangerously dan Terjemahan

13 CHARLIE PUTH

Does It Feel

14 CHARLIE PUTH

Done For Me

15 CHARLIE PUTH

Done For Me (Terjemahan)

16 CHARLIE PUTH

Empty Cups

17 CHARLIE PUTH

Empty Cups dan Terjemahan

18 CHARLIE PUTH

Free

19 CHARLIE PUTH

Free dan Terjemahan

20 CHARLIE PUTH

Full Of It

21 CHARLIE PUTH

Full Of It (Terjemahan)

22 CHARLIE PUTH

Girlfriend

23 CHARLIE PUTH

Girlfriend (Terjemahan)

24 CHARLIE PUTH

Girlfriend dan Terjemahan

25 CHARLIE PUTH

Go Round

26 CHARLIE PUTH

Go Round (Terjemahan)

27 CHARLIE PUTH

Hard On Yourself

28 CHARLIE PUTH

Hard On Yourself (feat. Blackbear)

29 CHARLIE PUTH

Hard On Yourself (feat. Blackbear) dan Terjemahan

30 CHARLIE PUTH

How Long

31 CHARLIE PUTH

How Long dan Terjemahan

32 CHARLIE PUTH

I Don’t Think That I Like Her

33 CHARLIE PUTH

I Warned Myself

34 CHARLIE PUTH

I Warned Myself dan Terjemahan

35 CHARLIE PUTH

I Won't Tell a Soul

36 CHARLIE PUTH

I Won't Tell A Soul dan Terjemahan

37 CHARLIE PUTH

If You Leave Me Now ft. Boyz II Men

38 CHARLIE PUTH

If You Leave Me Now ft. Boyz II Men dan Terjemahan

39 CHARLIE PUTH

In The Dark

40 CHARLIE PUTH

In The Dark (Terjemahan)

41 CHARLIE PUTH

Instagram Models

42 CHARLIE PUTH

Instagram Models (Terjemahan)

43 CHARLIE PUTH

Kiss Me Before I Fucking Lose My Mind

44 CHARLIE PUTH

LA Girls dan Terjemahan

45 CHARLIE PUTH

Left and Right

46 CHARLIE PUTH

Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)

47 CHARLIE PUTH

Left Right Left

48 CHARLIE PUTH

Left Right Left dan Terjemahan

49 CHARLIE PUTH

Lifetime feat. Kyler England

50 CHARLIE PUTH

Lifetime feat. Kyler England (Terjemahan)