J + O

VannDa-វណ្ណដា

0 Komentar 84 Online

Bro, why you so JO
I heard your bitch, she wants my dick okay now I let them know
Bro, why you so JO
Put your bitch on my dick អង្គុយមើលនាងថ្ងូរ
Bro, why you so JO
I heard your bitch, she wants my dick okay now I let them know
Bro, why you so JO
Put your bitch on my dick អង្គុយមើលនាងថ្ងូរ

Bro why you so fucking JO
Imma mother fucking beast
I show you which way to go
ជីកផ្នូរងាប់ឈរអោយហ្អែងរោទ៍ដូចជាគោ
Top flow yeah hoe, yeah hoe
This is the way that I show
Buddha on my neck no diamond shit on my wrist
But I can still fuck your bitch knock you out rest in peace
You ain't shit imma motherfucking beast
Fuck your chick fuck your bitch
Turn them to my sister
Aye ចាំតែមើលអញចាំតែមើលអួតបានតែអ្នកមិនដឹងមិនបាច់ប្រឹងអញមិនព្រើល
ធ្វើចារឹកដូចជាសិង្ហ គ្មានលឹង្គ are you a girl?
Fuck your parents fuck your childhood
Fuck your life you ain't allowed in this world
Touch me again I will shoot you shoot your motherfucking head
Shoot your motherfucking crew
Touch me again I will shoot you shoot your motherfucking head
Shoot your motherfucking crew
គ្មានលុយមួយសេនតាំងខ្លួនជាស្តេច
ខ្លួនស្អុយដូចសំរាមមាត់ស្អុយដូចជាអាចម៍
ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្ញុំ
យកមនុស្សទៅប្រៀបនឹងសត្វ
Yeah motherfuck you សត្វតិរិច្ឆានត្រូវតែកំចាត់
Aye aye គ្មានលុយមួយសេនតាំងខ្លួនជាស្តេច
ខ្លួនស្អុយដូចសំរាមមាត់ស្អុយដូចជាអាចម៍
ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្ញុំ
យកមនុស្សទៅប្រៀបនឹងសត្វ
Yeah motherfuck you សត្វតិរិច្ឆានត្រូវតែកំចាត់
Yuh មានមួយចប់តែចរិកមិនបានឆ្កែ
មានមួយចប់តែជាលុយរបស់ម៉ែ
មានមួយចប់តែគ្មានអ្នកណាស្នេហ៍
មានមួយចប់តែអានឹងវាតាប៉ែ
Hop in this motherfucking new track
មុខបាក់មានបឿក្បាលវាទំពែក
Show off ចុយ ម៉ាយតែពាក់ស្បែក ជើង fake
Item នៅក្នុង game សុទ្ធតែរបស់ hack
អានេះមនុស្សវាចូលចិត្តអោយគេបញ្ជោរ
សុំអ្នកណាស្នេហ៍ក៏គេ say no
គ្មានស្រីណាស្រលាញ់គ្មានស្រីណាយក
ព្រោះអាហ្នឹងវាមិនបានការ វាបានតែខាងប្រូ
Yuh hold up yuh let me get started
រកស្រីល្អមិន បានរកបានតែ bad bitch
ស្រីវា aye មុសដូច ILLSLICK
Yuh I don't need that bitch
Yuh I don't fuck that bitch
Yeah វាគិតថាខ្លួនវានេះកំពុងតែអស្ចារ្យ
សួរថារាល់ថ្ងៃកំពុងតែចាយលុយអ្នកណា
ខ្លួនកំពុងតែភ្លើ តែធ្វើខ្លួនដូចមាន ប្រាជ្ញា
ថាអញវាសែនជំរេញ អញវាជ្រេញរាល់កាយវិការ
Yuh ក្តៅណាស់ចង់រលាយកាស់
មិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះខ្លាចតែវាខ្មាស់
បើកបាស់ស្រែកមួយវ៉ាស់ថ្ងៃក្រោយអោយ ហ្អែងដឹង មិនបាច់ប្រឹងចង់មកប៉ះ
Bro, why you so JO
I heard your bitch she wants my dick okay now I let them know fucking bitch
Bro, why you so JO
Put your bitch on my dick អង្គុយមើលនាងថ្ងូរ
Bro, why you so JO
I heard your bitch, she wants my dick okay now I let them know
Bro, why you so JO
Put your bitch on my dick អង្គុយមើលនាងថ្ងូរ

Aye ងើបពី នរក មកអូសក អាក្មេងញៀន
មានប៉ុណ្ណឹងហើយម៉េចក៏ហ្អែងមិនខំរៀន
ស្ពានមានឆ្លងម៉េចចាំបាច់ផ្លោះរបង
មានចំណេះនៅនឹងមុខម៉េចចាំបាច់ដើរក្រលង
អាងមានខ្សែឬក៏អាងមានខ្នង
អាងមានអំណាចឬមួយក៏អាងមានបង
ចូលមកនេះបន្តិចចូលមកនេះអោយលឿន
ចូលមកនេះអោយឆាប់អញអោយហ្អែងសៅហ្មង
រាប់មួយដល់បីម៉ាត់អោយចំកណ្តាលមាត់
អ្នកដែលនៅជិតដែលនៅឆ្ងាយកុំមកឃាត់
ប្រើពាក្យសំដីវាថាយើងបានតែមាត់គាត់គិតថាមានតែគាត់ កុំមកឃាត់អញអ្នកទាត់
Huh បើសិនមិនដឹងធ្វើពើ
កុំមកអួតចេះតែភ្លើអញមិនឡឺកឺមើលទង្វើដែលវាធ្វើ បើមិនចេញជាមែកធាងទះកំភ្លៀងអោយវាមើល
You can't do your own shit
I can fuck your damn bitch
All your hoes on my olo
Cut the bullshit you are stupid
Yeah, son of a bitch
Get the fuck out of my show
Cause you, you just suck dick
You can't do your own shit
I can fuck your damn bitch
All your hoes on my olo
Cut the bullshit you are stupid
Yeah, son of a bitch
Get the fuck out of my show
Cause you, you just suck dick

Ayy ខ្ចីលុយគេមក pjair គ្នា yeah
Ayy up គីឡូធ្វើជា zear
នៅផ្ទះស៊ីបាយជាមួយនឹងពងទា
ចេញមកក្រៅបង្អួតស្រីចង់ស៊ីសុទ្ធតែសាច់នាគ huh
ម៉ាអាឈ្លើងគ្រួសារមានរឿងអីបន្តិចសុទ្ធតែ call ហៅលោកប៉ា
បើហ្អែងកើតជាកូនអញដាក់ហ្អែងទាល់តែដាច់ផ្ងារ
បើសិនហ្អែងកើតជាកូនអញដាក់ហ្អែងទាល់តែដាច់ផ្ងារ
វាថាភ្លេងរបៀប trap rap ទៅដូចអាក់ៗ
រាល់ថ្ងៃស្តាប់បានតែអាកន្រ្តាក់ៗ
តាក់ទីងៗ តាក់ទីងៗ ស្តាប់ទាល់តែដាច់ច្រវាក់
Motherfuck motherfuck motherfuck motherfuck អើយ
ហ្អែងកំពុងតែគិតអីរាល់ថ្ងៃស្រមៃតែដបស្រាហើយនឹងអូនស្រីធ្វើចារឹកអោយ ថ្លៃថ្នូរ
Tinggalkan pesan/chat anda di sini

lilybeth James 2021-01-17 04:26:43

Angel iris

Angriel Lico 2021-01-23 00:19:51

Hie

young gee young gee 2021-01-23 10:46:54

hello

young gee young gee 2021-01-23 10:46:54

hello

Cute Girls New 2021-01-24 22:32:00

Hii

AKA TV 2021-01-28 05:38:26

hi

Latifa Hamza 2021-01-28 23:54:19

Hi

Latifa Hamza 2021-01-28 23:54:20

Hi

JOYLINE PEAÑAR 2021-01-29 08:48:29

hello everyone,how are u here guys.

Ami Ouattara 2021-01-30 00:21:39

comment vas-tu

Ehviye Minal 2021-01-31 13:04:23

hi

Mihla Dlamini 2021-02-01 02:05:10

hi

Denia Taneo 2021-02-06 20:41:43

Hello

Rayleigh Allcock 2021-02-08 07:08:24

hola

Choupert Bello 2021-02-13 17:16:31

hi

Slumpgod ThaGoat 2021-02-15 04:47:00

Hii

Koyor 86 2021-02-17 22:22:52

hallo

Koyor 86 2021-02-17 22:22:53

hallo

Emmanuel Soyoye 2021-02-19 10:21:05

hi

Emmanuel Soyoye 2021-02-19 10:21:07

hi

arun kumar Ram 2021-02-22 18:45:29

Bhojpuri

adiro judith 2021-02-23 01:46:02

Hi

adiro judith 2021-02-23 01:46:04

Hi

adiro judith 2021-02-23 01:46:26

koyor

mazenali hussain 2021-02-23 15:13:09

how r u guys

nur maisarah 2021-02-23 22:01:29

hi

nur maisarah 2021-02-23 22:01:30

hi

R. K. Srisai 2021-02-23 22:45:34

hi

Mitchell Tambaoga 2021-02-24 01:09:31

hie

Akwesi Dade 2021-02-25 03:11:53

hey

Mehmet Çiçek 2021-02-25 04:31:20

Türk olan yok mu la aşxğağ

_B I L A undefined 2021-02-26 11:50:20

hi everybody

_B I L A undefined 2021-02-26 11:51:14

how are you? where are you from?

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Lizzy Mary 2021-02-27 01:24:55

hello

Kofi Smoke 2021-02-28 06:41:30

hi

Kofi Smoke 2021-02-28 06:41:30

hi

Ferry Pangandaheng 2021-03-02 13:30:37

wa

Lhan Belo 2021-03-03 20:05:57

hi

Kofi Smoke 2021-03-05 06:30:54

Hi

Gloria Solomon 2021-03-06 09:39:00

hey everyone how are ya's doin, hope you are having an awesome day

Desmog Stephen 2021-03-06 18:55:02

hiiii

Desmog Stephen 2021-03-06 18:55:02

hiiii

Desmog Stephen 2021-03-06 18:55:03

hiiii

Julius Kinyua 2021-03-08 05:54:41

hello

Angin Paniai 2021-03-18 01:50:56

haiiis

Arroza Kenny 2021-03-18 17:21:10

woi

Arroza Kenny 2021-03-18 17:21:11

woi

Wasto Karto 2021-03-18 21:09:06

lagu tomas ful

pistons 2021-03-18 23:51:08

hey

pistons 2021-03-18 23:51:26

guys

Amaka Doris 2021-03-19 00:33:24

hi

Aruna Arunav 2021-03-24 18:37:13

hi friends

Aruna Arunav 2021-03-24 18:38:06

hello

Carsismi Sismi 2021-03-26 14:10:35

lagu susiarjeti

Ayobami Adeyeri 2021-03-27 09:43:54

How are you doing

Leia Muniz 2021-03-29 08:48:08

no fotinha enta

Leia Muniz 2021-03-29 08:48:09

no fotinha enta

bryan vasquez 2021-04-01 02:16:43

hello

Soetigno Tigno 2021-04-04 15:41:40

aku dibohongi

Vena Septiana 2021-04-04 17:00:13

hi

Christian Abban 2021-04-04 18:57:15

Hi

Christian Abban 2021-04-04 18:57:45

wassup everyone

Christian Abban 2021-04-04 18:57:51

wassup everyone

Christian Abban 2021-04-04 18:57:51

wassup everyone

Faradila Alamnda 2021-04-04 21:28:42

hi

Jackson Collins 2021-04-05 07:34:58

hi

Kofi Joshua 2021-04-05 07:40:16

Hi

Midunkakacak Kacak 2021-04-07 21:34:58

lagu dandut

Midunkakacak Kacak 2021-04-07 21:34:59

lagu dandut

IS MA 2021-04-09 17:49:04

hi

Irish Nebreja 2021-04-10 19:37:55

hi

Irish Nebreja 2021-04-10 19:38:17

wassup

saurabh ghai 2021-04-20 09:04:39

Hi. i want the lyrical video of song STREETS by AR Paisley. anyone have?

Felix Melinsa Dolores 2021-04-20 15:41:50

salut

Felix Melinsa Dolores 2021-04-20 15:41:50

salut

valerie requillo 2021-04-21 23:29:38

hello

Jagsir Kamboj 2021-04-23 13:38:10

hii

Jagsir Kamboj 2021-04-23 13:38:11

hii

Jagsir Kamboj 2021-04-23 13:38:11

hii

Melissa Church 2021-04-24 09:11:32

sweet melissa

Marc Brück 2021-04-25 05:31:15

Hey ich Bin Marc Conner Brück

Septi Hari 2021-05-02 08:56:16

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 08:56:16

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 08:56:17

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 08:56:17

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 08:56:32

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 08:56:33

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 08:56:33

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 08:56:33

lagu Lampung terbaru baca dighi

Septi Hari 2021-05-02 16:03:22

lirik lagu Lampung baca dighi

Jowanna 2021-05-04 00:03:21

hi

Login untuk mengirim pesan

Achmad Albar - Alan Walker - Anji - Ari Lasso - Iwan Fals - Nella Kharisma - Rhoma Irama - Slank - Sherina - The Mercys

Indeks Artis: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Indeks Lirik Lagu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z