Impil'Imile (feat. Nue_Sam)

Mlindo The Vocalist , Nue_Sam

Overview

Listen

Lyrics

Videos

Artists

Main results

Majita asvul′amehlo
Nal'ibali ibal′elifishan'
Khal'ifoni mina ngihleli nawe
Athi amajita syeclubini manje
Kodwa please ngingahambi nawe
Once agani mele ngikushiy′uwedwa
Fike eclubini kugcwel′ingane
Angaz' kanjani vele ngakhohlwa ngawe
Oh sthandwa sami
Khulum′iqiniso laphana kudlalwe ngami
Lengane ziscreama zifun'ukuhamba nami
Ngakhaphi card mina ngaswap manje
Oh lonk′ihola lami
Kant endlini mina baby kanggrosanga

Ngik'shiw′uwedwa
Ubulaw'umzwangedwa
Endlin'ubuwedwa
Amakhaz′akundl′uwedwa

Impil'imile sthandwa sami
Impil′imile sthandwa sami
Impil'imile sthandwa sami
Namhlanj′ awusekho

Impil'imile sthandwa sami
Impil′imile sthandwa sami
Impil'imile sthandwa sami
Namhlanj' awusekho

I never should have left you oh
I never should have left you oh
I never should have left you oh
Namhlan′awusekho

Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Namhlanj′awusekho

Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Namhlanj'awusekho

Kunezinkinga ziningi emhlabeni, kwazise wembeswe ngameva
Kuyofik′isikhathi layozithola suthanda ngokweqiniso
Ngayo yonk'inhliziyo
Kubayinkinga ke uma leyonhliziyo ibhekane
Nomuntu ongazi kuthi inikwa kanjani injabulo
Ngish′ukuthi kubuhlungu ukuthand'umuntu
Bese kumel′umfundise ukuthi kumele akuthande kanjani
Kubuhlungu ukuphindaphindana nenteyodwa
Ngoba lokho sekuyafana kuthi uwen'islima
Usuyokhala ke uzibone kuwen'umuntu omubi
Usuyomncenga ke lokhumchazel′izinto ezisobala
Umuntu mayekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda
Kodwake wen′uzobe usezicathulweni zami kungekudala
Kungekudala uyohlula nanokulala ucabanga lamagama
Uyofis'ukubuyel′emuva
Amehlakho asevulekile sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ulishiyemuva
Ngelinyilanga uyongikhumbula sekungekho ukubuyel'emuva
Ngoba ngaphandle bayahlukumezana, izinkinga
Abasazixazululi bayaphindiselana
Futhi ngifisengathi ungathol′umuntu oyomthanda
Umuntu mawumthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi
Imizwa yakho uyoyihlaza

Impil'imile sthandwa sami
Impil′imile sthandwa sami
Impil'imile sthandwa sami
Namhlanj' awusekho

Impil′imile sthandwa sami
Impil′imile sthandwa sami
Impil'imile sthandwa sami
Namhlanj′ awusekho

I never should have left you oh
I never should have left you oh
I never should have left you oh
Namhlan'awusekho

Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Namhlanj′awusekho

Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Awusekho (Awusekho)
Namhlanj'awusekho

Translate to English