Seolah Adam & Hawa

Farid Hardja

Cinta pintu terbuka
menuntut hidup bersama waw waw
Seolah adam & hawa
mereka tinggal bersama
Dalam cinta
mereka hidup bersama

Oh ikatan perkawinan
penghangat dalam bercinta
wow wow
Mendapat istri setia
bagaikan intan permata
tak ternila
penyegar hati dan jiwa

Biarlah semua membenci
mereka tak akan lepas lagi
Perkawinan terjadi
mereka tak akan lepas
Walaupun semua menentang
mereka hidup
untuk saling bercinta